Röster från öster – om våra drömgrannar i Finland

DALL·E AI generated_ Finland
Bild: DALL-E AI-genererad

Det är inte bara i Sverige som Montague Ullmans metod för drömarbete i grupp används – utan också i Finland. Ingela Runefors lät några av förgrundsgestalterna – Virva Nyback, Margareta Renlund och Markku Siivola – berätta om hur drömgruppsarbetet kom till Finland och hur det ser ut idag.

Porträtt på Markku Siivola

Det var psykiatrikern Markku Siivola som var först ut med att träffa Ullman vid ett drömgruppsseminarium i norra Sverige 1980. Han beskriver att arbetet med en dröm på seminariet berörde honom så djupt att han började tro på vikten av att arbeta med drömmar. Markku började arbeta med drömgrupper både professionellt och icke-professionellt inom och utanför den psykiatriska miljön. Andra psykoterapeuter blev intresserade av drömgruppsarbete och fick kontakt med Markku genom hans översättningar av Ullmans böcker.

2003 startades det finska drömgruppsforumet SURF – Soumen UniRyhmäForum vars upplägg skiljer sig mot vårt svenska Drömgruppsforum.  För i detta ”nästan drömlika forum” som Markku Siivola kallar det, finns ingen styrelse, ingen ordförande, inga registrerade medlemmar eller medlemsavgifter, inga definierade krav, certifikat eller kvalifikationer för att vara drömgruppsledare.

 

SURF:s verksamhet har sedan början byggt på digital närvaro via internet och årliga seminarier. Syftet har varit att bevara Ullmans drömgruppsmetod och att söka efter nya sätt att tillämpa metoden inom olika kreativa processer, scenkonst och utbildning. Seminarierna har vissa år hållits på engelska på grund av att man haft internationella gäster från USA, Nederländerna, Ungern, Taiwan, England, Sverige och Norge. Finska SURF har haft grupper på Facebook sedan 2012.

Kurser på Lärkulla

Porträtt av Virva Nyback

Prästen och psykoterapeuten Virva Nyback kom i kontakt med Ullmans metod i början 1990-talet då hon arbetade på stiftsgården Lärkulla i Karis i södra Finland. Hon tog kontakt med prästen Sven Hedenrud och psykoterapeuten Kerstin Andersson som tog sig över finska viken till stiftsgården och ledde drömgruppskurser. Under åren som Virva arbetade på stiftsgården ordnade hon utbildningar i drömgruppsarbete. I slutet av 1990-talet flyttade Virva till Sverige och deltog i drömgrupper, blev drömgruppsledare och ordnade inom sitt arbete drömgrupper både på svenska och på finska för sverigefinländare. 2004 flyttade Virva tillbaka till Finland och ordnade kurser i drömgruppsarbete enligt Ullman för deltagare från hela landet både på svenska och på finska. Hon har även lett ledarträning på svenska och på finska både i sitt arbete och privat.

Margareta Renlund kom även hon i kontakt med Ullmans metod vid ett seminarium på Lärkulla i början av 90-talet. De följande åren var hon mycket aktiv och deltog i seminarier både i Finland och Sverige och utbildade ledare. 1992 startade hon sin första drömgrupp – en grupp som är aktiv än i dag. Gruppens åtta deltagare träffas en gång i månaden hemma hos varandra och fördelar ansvaret med att leda gruppen.

Margareta Renlund har mest verkat i Österbotten där hon spridit kunskap om drömgruppsarbete enligt Montague Ullman. Hon framhåller att de varit stränga med att det ska vara en sluten grupp där tystnadsplikten respekterats. Det har också varit viktigt att den som börjar i en drömgrupp redan har bekantat sig med drömgruppsmetoden vid ett seminarium om drömmar.


”Våra drömmar är våra vägvisare”

Virva Nyback ser att under de senaste åren har intresset för drömmar och hur man kan förstå och arbeta med nattens drömmar ökat markant. Hon leder fortfarande kurser runt om i Finland och är mycket efterfrågad. Virva tror att det kan bero på att vi lever i en otrygg tillvaro och att människor vill samla sig och försöka förstå vad som pågår utom och inom oss.

”Våra drömmar är våra vägvisare” säger Virva Nyback, som kallar sig för en missionär i drömgruppsarbete. Hon ger av sin erfarenhetsbaserade kunskap om drömmar till både helt vanliga människor och människor som i sitt yrke kommer i kontakt med människor med existentiella frågor under olika skeden av livet.

Virva menar att det är viktigt och centralt att värna om Ullmans metod.

 

Alla tre vittnar de om att intresset för drömgruppsarbete i Finland har varierat under åren, från att vara mycket livligt till att under perioder ligga i träda. 

Förra året, 2023, bestämde sig Markku Siivola och de andra grundarna – som ägnat 20 år åt SURF – för att dra sig tillbaka och lämna över facklan till den yngre generationen.

På Markku Siivola hemsida finns för den intresserade mer om SURF:s historia och en litteraturlista.  

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *