Om Drömgruppsforum

Hej, och roligt att du vill veta mer om Drömgruppsforum!

Vi är en ideell förening som bildades 1990 för att ta hand om den unika metod som drömforskaren Montague Ullman arbetat fram.  En metod som handlar om att hjälpas åt i en drömgrupp för att lära sig förstå sina drömmar bättre. 

 

>> Här hittar du kontaktuppgifter till vår styrelse 

Vårt syfte

Drömgruppsforums uppdrag är att:

  • att sprida kunskap om drömmar och deras betydelse
  • att bevara och utveckla Montauge Ullmans metod för drömarbete i grupp
  • att verka för utbildning och fortbildning av drömgruppsledare
  • att förmedla föreläsare och drömgruppsledare. 

Vår utgångspunkt

Utgångspunkten i Montague Ullmans metod är att drömmens språk är begripligt för alla, men att drömmens innebörd är unik och att den i grunden endast kan förstås av drömmaren själv. Gruppens uppgift är att i precisa steg utforska en deltagares dröm genom att hjälpa drömmaren att associera kring drömmens bilder och att koppla dessa till drömmarens liv. Metoden har en tydlig struktur för att drömmaren ska känna sig trygg under drömarbetets alla faser.

 

>> Här hittar du en överskådlig beskrivning av metoden.

 

Drömgruppen är inte ämnad att vara någon terapigrupp. Men arbetet med drömmar kan ändå ha en läkande effekt eftersom drömmar ofta handlar om emotionella och betydelsefulla händelser i drömmarens liv.

 

Alla drömgrupper leds av en diplomerad drömgruppsledare. Läs mer om hur vi utbildar drömgruppsledare, handledare och lärare här. >> (LÄNK KOMMER)

Montague Ullman har skrivit flera böcker om drömmar och drömgruppsarbete. Du hittar dem och mycket annat i vår lista med lästips och länkar.

 

>> Här kan du läsa mer om hur metoden och föreningen kom till.