Metod för drömgruppsarbete

Här följer en beskrivning av Montague Ullmans metod för drömgruppsarbete.

 

OBS! 

 • Allt som sägs i gruppen stannar där.
 • Drömmaren har rätt att avsluta drömarbetet när hen vill.
 • Det är bara drömmaren själv som kan tolka sin dröm.

Drömmaren

Drömgruppen

 1. Läser upp drömmen. 2. Lyssnar och skriver. 3. Ger respons på vad som framkommit vid drömgruppens lån av drömmen.

 1. Skriver ner drömmen ord för ord. 
  Gör förfrågningar om drömmen – förtydliganden.

   

 2. Lånar drömmen. ”Om det var min dröm…”  

  Först känslor. Sen metaforer.

 3. Lyssnar utan att avbryta.

Dialog mellan drömgruppen och drömmaren

 1. Dagsrester

  Genom att använda öppna frågor kan drömgruppen fråga om dagsrester och vad som hänt i livet den senaste tiden. Glöm drömmen!

 2. Återberättandet

  Drömmen återläses i du-form för drömmaren som försöker knyta ihop dröm och verklighet (lägga pusslet). Drömgruppen hjälper till genom att lyfta fram material i drömmen för drömmaren (peka på ytterligare pusselbitar).

 3. Sammanfattning/Orkestrering

  Deltagarna kan knyta ihop drömmen med det de hört drömmaren berätta om sitt liv. Gruppen får endast använda drömmen och det drömmaren sagt. Obs! Det är deltagarens egen projektion.

 4. Drömmaren får sista ordet. Drömmen stängs. Vid nästa drömgruppstillfälle har drömmaren möjlighet att säga något, eventuellt sätta en rubrik på sin dröm.