Metod för drömgruppsarbete

Här följer en beskrivning av Montague Ullmans metod för drömgruppsarbete. Drömmaren = D och Drömgruppen = DG

 

 1. Drömmen dokumenteras.
  D:  Läser upp drömmen långsamt.
  DG: Skriver ned drömmen ord för ord.  Ber om förtydliganden vid behov.

 2. Lån av dröm.
  DG: Lånar drömmen.  Med utgångspunkt i ”Om det var min dröm” formulerar gruppen först känslor och sen metaforer. 
  D: Lyssnar och antecknar.

 3. Respons.
  D: Ger respons på vad som framkommit när drömgruppen lånade drömmen. 
  DG: Lyssnar utan att avbryta. Antecknar.

 4. Dagsrester. Glöm drömmen!
  DG: Ställer öppna frågor för att ta reda på vad som hänt i drömmarens livet den senaste tiden.
  D: Berättar det hen vill.

 5. Återberättandet.
  DG: Läser drömmen för drömmaren i du-form. 
  D: Försöker knyta ihop dröm och verklighet (lägga pusslet).
  DG: Hjälper drömmaren genom att lyfta fram material i drömmen (peka på ytterligare pusselbitar).

 6. Sammanfattning /Orkestrering.
  DG: Knyter ihop drömmen med det de hört drömmaren berätta om sitt liv. Gruppen får bara använda drömmen och det drömmaren sagt. Detta blir deltagarnas så kallade projektion. 

 7. Drömmaren får sista ordet.
  D: Får säga något som respons på gruppens orkestreringar om hen vill. Därefter stängs drömmen. Vid nästa drömgruppsträff har drömmaren möjlighet att säga något och eventuellt sätta en rubrik på sin dröm

OBS! Tre viktiga grundstenar för arbetet: 

 • Allt som sägs i gruppen stannar där.
 • Drömmaren har rätt att avsluta drömarbetet när hen vill.
 • Det är bara drömmaren själv som kan tolka sin dröm.