Litteraturlista och mediatips

Foto: Hillevi Nagel

Vill du fördjupa dig i drömgruppsmetoden och drömmar? Här nedan hittar du en gedigen litteraturlista samt tips på intressanta artiklar och rörligt material. Listan är uppdaterad mars 2024 av Anders Omstedt. 

 

Litteratur

 

Ullmans upplevelsebaserade drömgruppsmetod

Ullman, M., and Zimmerman, N. (1981): Använd dina drömmar (original titel: Working with dreams. Natur och Kultur 1981 1996.

 

Ullman, M. (1996). Att förstå drömmens språk (original title Appreciating dreams: A group approach). Natur och Kultur 1996. Presenterar Ullmans samlade erfarenhet av drömgruppsarbete utifrån drömmens, drömmarens, gruppens och drömgruppsledarens synvinkel.

 

Ullman, M., and Limmer, C. (1989). Drömmen löser problem (Original titel: The Variety of Dream Experience). Natur och Kultur, 1989.

 

Beskrivningar och tillämpningar av Ullmans drömgruppsmetod

Ljungh, K. (2009): Lär dig förstå dina drömmar. Bokförlaget Semic, 2009.

 

Omstedt, A. (2016). Connecting Analytical Thinking and Intuition: And the Nights Abound with Inspiration. Springer Briefs in Earth Sciences. ISBN: 978-3-319-27533-8 (Print) 978-3-319-27534-5 (Online), https://doi.org/10.1007/978-3-319-27534-5. Springer International Publishing.

 

Omstedt, A. (2020). A Philosophic View of the Ocean and Humanity. Springer Nature, ISBN 978-3-030-36679-7, https://doi.org/10.1007/978-3-030-36680-3.

 

Siivola, M. (2011). Understanding dreams. The gateway to dreams without dream interpretation. Cosimo, Inc., New York, USA.

 

Stimson, W., R., (2018). Dreams for Self-Discovery. ISBN-13: 9781981834716. Amazon.com 2018.

 

Wahl, J., S., (2015). Discover the messages in your dreams with the Ullman method. Dream Digging Guide 1. MindBalance LLC, Albuquerque, NM 87120. www.mindbalace.us, 2015.

 

Wahl, J., S., (2016). Discover the hidden beliefs in your dreams with the Ullman method. Dream Digging Guide 2. MindBalance LLC, Albuquerque, NM 87120. www.mindbalace.us, 2016.Annan läsning för inspiration

Benedict, C., och Tunberg, M., (2018). Sömn, sömn, sömn. Hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn. Bonniers Fakta, 2018.

 

Boudin, O. (2022). Dansa under diamanthimlen. PianoForte förlag, Partille, Sverige.

 

Fromm, E. (1982). Det glömda språket. Natur & Kultur, Stockholm.

 

Jung, C. G. (1964). Man and his symbols. Aldus Books, London.

 

Jung, C.G. (1985). Mitt liv. Minnen, drömmar, tankar. Natur & Kultur, Stockholm.

 

Olsson, G. (2020). I metaforernas landskap. Om livet, döden och kärleken. Carlssons förlag, Stockholm.

 

Sanford, J., A. (1989). Dreams. God’s forgotten language. Harper Collins Publishers, New York, USA.

 

Stimson, W., R., (2020). Glimpses From Beyond The Ego: Dreams, Zen, & Nature. Amazon.com 2020.

 

Vedfelt, O. (1996). Drömmar och Drömtolkning. Svensk utgåva. Forum.

 

Vedfelt, O. (2000). Omedveten intelligens. Vi vet mer än vi tror. Natur & Kultur. Stockholm.

 

Walker, M., (2017). Sömngåtan. Den nya forskningen om sömn och drömmar. Ordfront. Stockholm, 2017.Video och Youtube

Bolte Taylor, J. (2008). My stroke of insight finns som TED-föreläsning på följande länk: https://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight

 

Ingrid Blidberg (2008). . IB film och konsult 2008, en 35 min. lång DVD-film om Montague Ullman 

 

Anders Omstedt and William Stimson (2020) About Dreams and Marine Sciences. Finns på Youtube på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=uI1Hszt_8X0

 

William Stimpson  (2017). What Dreams Know That We Need Today. TED-föreläsning på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=R21MsHQA8vM&t=11s

 

Artiklar

Dream Appreciation

http://siivola.org/monte/Dream_Appreciation_Newsletter/index.htm

 

Drömdialog
https://dromgruppsforum.se/tidskrift/

 

Medlemsnytt
https://dromgruppsforum.se/category/medlemsnytt/

 

Har du några tips på material som borde finnas på denna sida? Hör av dig till vår webbredaktör på info@dromgruppsforum.se