Våra kontaktuppgifter

Marie Welin, ordförande
ordforande@dromgruppsforum.se
telefon: 072 222 38 32

 

Anna Borgström
annaoborgstrom@hotmail.se

 

Kristina von Dolwitz, ledamot
info@dromgruppsforum.se

Karin Hoppe Storck
karin.hoppe.storck@gmail.com

Ingela Runefors, ledamot
ingela.runefors@gmail.com

Fariba Vazirizadeh, ledamot
fariba.v@gmail.com

 

Intresserad av att börja i en drömgrupp?
Kontakta en av våra regionala vägvisare! Det kan hjälpa dig att hitta rätt.

 

Stockholmsområdet

Julijana Nyhaga
julijana@dromgruppsforum.se

 

Göteborgsområdet
Elisabeth Gruneau
elisabeth.gruneau@gmail.com

 
Sydost

Birgitta Vasko
birgitta.vasko@telia.com

 
Syd

Yvonne Kievad
yvonne@kievad.se

 
Norr

Ingegerd Brännström
ingeb127@gmail.com
tel 070-391 83 77

För att utveckla och förvalta Montague Ullmans drömgruppsmetod har föreningen ett särskilt utbildningsutskott. Utskottet verkar för att föreningens drömgruppsledarehandledare och lärare har rätt kunskap och kompetens.

 

Kontaktuppgifter kommer!