Våra kontaktuppgifter

Marie Welin, ordförande

ordforande@dromgruppsforum.se

072 222 38 32

 

Julijana Nyhaga, kassör

kassor@dromgruppsforum.se

 

Catarina Danielsson Fritz, ledamot
catarina.d.fritz@gmail.com

 

Kristina von Dolwitz, ledamot
info@dromgruppsforum.se

 

Ingela Runefors, ledamot
ingela.runefors@gmail.com

 

Vazirizadeh, ledamot

fariba.v@gmail.com

 

Om du vill börja i drömgrupp och vill veta vad det finns för möjlighet nära dig, kontakta en av våra regionala vägvisare! Det kan hjälpa dig att hitta rätt.

 

Stockholmsområdet

Julijana Nyhaga
julijana@dromgruppsforum.se

 

Göteborgsområdet

Elisabeth Gruneau
elisabeth.gruneau@gmail.com

 

Sydost

Birgitta Vasko
birgitta.vasko@telia.com

 

Syd

Yvonne Kievad
yvonne@kievad.se

 

Norr

Ingegerd Brännström
ingeb127@gmail.com
tel 070-391 83 77

För att utveckla och förvalta Montague Ullmans drömgruppsmetod har föreningen ett särskilt utbildningsutskott. Utskottet verkar för att föreningens drömgruppsledarehandledare och lärare har rätt kunskap och kompetens.

 

Kontaktuppgifter kommer!