De drömmer ihop på engelska

”Att känna sig speglad av någon som bor i ett annat land långt borta och som visar att min dröm är förstådd och har berört denne, är en fin erfarenhet.” Det säger Torun Tornesel när vi ber henne berätta om hur det fungerar att delta i och leda en internationell drömgrupp – digitalt och på engelska.

 

Vem är du?

Mitt namn är Torun Tornesel och jag är drömgruppsledare sedan 2004. Jag har varit med i drömgrupper med Ullmans metod sedan tidigt 1990-tal.

Drömarbete med Ullmans metod har varit och är betydelsefullt för mitt välbefinnande, för mitt liv, ja till och med för min familj. I familjen frågar vi ofta om varandras drömmar, berättar dem och erbjuder gärna ”om det var min dröm” eller ”vad tycker du det handlar om”.

Under tiden då jag bodde i Australien ledde jag drömgrupper på engelska men också på svenska över Skype. Covidpandemin ledde till att några av oss inom Drömgruppsforum utvecklade en rutin för drömgruppsarbete på engelska via Zoom.  Vi ville ju gärna dela med oss av vad vi lärt oss genom vår tid inom Drömgruppsforum – Elisabeth, Anders och jag.

 

Hur kom ni igång?

Först enades vi om en bra beskrivning av Ullmans olika stadier i drömarbetet och översatte dessa. Denna beskrivning mejlades ut till deltagarna och det är den vi arbetar efter. Det har visat sig passande för gruppen var att ses 3 gånger per termin. Just nu ses vi på lördagar klockan 10–12.  Drömgruppen brukar ha 6–9 deltagare beroende på dagsformen för oss alla. Vi ringer in via Zoom, från olika länder i världen, främst från Europa. Sedan dyker vi in, som vanligt, och frågar vem som har en dröm att dela. Vi går nu in på vårt tredje år och har en relativt stadig grupp som kommer gång efter gång. Det är både roligt och djupt berikande.

 

Hur undviker ni språkliga missförstånd?

De allra flesta av oss har engelska som andra språk och tillsammans löser vi eventuella frågor på översättning och betydelser under den initiala uppläsningen av drömmen och vid frågedelen om förtydligande av drömmen. Detta sker enkelt och naturligt.

Det som skiljer sig åt mellan svenska och engelska är att horisonten går lite längre bort dvs vi träffar drömdeltagare som bor i ett annat land eller har en annan kultur, eftersom de flesta har engelska som andra språk har vi alla samma utgångsläge att söka uttrycka oss ändå. Det blir också en träning att uppfatta andras sätt att uttrycka sig med olika accenter och stil.

 

Och hur fungerar det digitala?

En utmaning kan vara att det ibland är svårt att höra vissa ord från drömmaren på grund av den tekniska kvalitén, att man inte sitter i samma rum och kan se varandra. Vi har nog lärt oss att tala en i taget och att ge plats för allas kommentarer. I Zoom-möten är det ännu viktigare att en person åt gången talar. Jag tycker också att det blir något mer anspänning med att vara alert framför en datorskärm men tror också det fungerar bättre nu än innan pandemin. Med jämna mellanrum berör vi en viss del av drömarbetet och beskriver denna del mer ingående och läser gärna Ullmans texter eller ur något nummer av Drömgruppsforums Drömdialog.

 

Vad är det bästa med er grupp?
Fördelar med att träffas via skärmen är att vi kan ha denna blandade underbara grupp som ringer in från olika hörn i världen, det är oerhört givande att ta del av varandras dagar och nätter där en röd tråd av mänskligt liv känns igen samtidigt som scenariot med metaforer kan vara mer eller mindre välbekant. Jag tycker jag lär mig om andras kulturer. Vi delar ju med oss av våra unika personliga projiceringar på drömmen och detta blir väldigt berikande. Att känna sig speglad av någon som bor i ett annat land långt borta och som visar att min dröm är förstådd och har berört denne, är en fin erfarenhet, det bygger en känslomässig kvalitet eller ett känslorum som är både djupt – och förvånande påtagligt.  Det är ju också skönt att sitta i sitt hem och träffa världen och drömvärlden så enkelt.

 

Torun bad några av deltagarna i den internationella gruppen ge sin syn på drömgruppsarbetet. Du hittar deras tankar och intryck här. >>

 

Vill du vara med i en engelsktalande drömgrupp eller starta en egen eller bara veta mer om den engelsktalande gruppens arbete? Hör av dig till info@dromgruppsforum.se så förmedlar vi kontakt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *