Hej från styrelsen

Nu har styrelsen som valdes på årsmötet i Växjö den 18 mars haft två styrelsemöten. Vi har planerat vad vi ska göra under året. De sedvanliga kurserna kommer att ske i Borgholm 26-30 juni, i Stockholm den 14-15 oktober och i Göteborg den 15-16 mars 2024.   Vi har ägnat mycket tid åt att diskutera vår […]

Hej från styrelsen Läs mer »