Medlemsblad

DRÖMDIALOG är föreningens medlemstidning, där flera intressanta artiklar om drömmar och erfarenhet från drömgruppsarbete ingår. Den fortsätter att dela med sig av erfarenheter från drömmar och inre bilder inspirerade av Montague Ullmans nyhetsbrev ”Dream Appreciation Newsletter”. Alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till Drömdialog via föreningens ordförande.

DREAM DIALOGUE is Forum’s member magazine, which includes several interesting articles about dreams and experiences from dream group work. It continues to share experiences from dreams and inner images inspired by Montague Ullman’s ”Dream Appreciation Newsletter”. All members are welcome to submit contributions to Dream Dialogue through the Forum’s chairman. 

Issues marked with asterisk (*) contain English articles.

Utgivet sedan  1995. I början med 2 nummer/år tom 2012 och därefter 1 numer/år tom 2023. Därefter digitala nyhetsbrev.