Medlemskap

Medlemsavgift 250:-/år betalas in på Pg 401 59 54-3

Vid Internationella transaktioner använd vårt IBAN (International Bank Account Number) -kontonummer SE26 9500 0099 6034 4015 9543, och ange vår banks namn i BIC-format: NDEASESS. BIC-koden (Bank Identifier Code) ersätter clearingnummer och banknamn.