Bokrecension: Dansa under diamanthimlen av Ove Baudin

Anders Omstedt har läst Ove Baudins senaste bok Dansa under diamanthimlen och finner en bok som borde läsas av alla som är intresserade av drömmar, intuition och fantasi. 

Ibland möts vi av stora överraskningar i livet. Här har man arbetat många år med drömgrupper och då ofta i Göteborg där vi kan sägas ha en lång tradition av arbete i Montague Ullmans anda. Jag var för övrigt själv en av deltagarna under mina femton år i staden. Här lärde vi oss att drömgruppsarbete inte främst handlar om drömtolkning eller drömförståelse utan om möjligheten att glädjas och förundras över den skatt som drömmen i sig utgör, eller som Ullman skriver ”Dream Appreciation”.

Så för några år sedan damp en bok ner i min brevlåda. En helt ny bok av en Ove Boudin, 272 sidor i ett enda kapitel och med titeln Drömsinnet. Vår enda oändliga och sant magiska förmåga. Ove Boudin – som har många strängar på sin lyra varav reklamskribent är en – har fascinerats och funderat över sina egna drömmar i hela sitt liv. Han bor i Partille granne med Göteborg och har tidigare skrivit en fantastisk bok om den italienska kulturdrycken grappa: Grappa – Italien på flaska. Boken om ”drömsinnet” gladde mig eftersom den var fri från dogmatism och i stället blandade författarens egen drömerfarenhet med filosofi på ett nytänkande sätt. Jag försökte locka in Ove i Drömgruppsforum men han ville vara fri från etablerade skolor och metoder.

Och så i höstas damp det återigen ned en ny bok av Ove Boudin ner i lådan: Dansa under diamanthimlen. Den kan köpas i bokhandeln och på nätet hos till exempel Adlibris och Bokus.

Boken öppnar ögonen för drömmens stora värde men inte ur något begränsat perspektiv utan med glädje och förundran inför denna vår enda magiska förmåga, helt i linje med vad Ullman försökte förmedla.
Utifrån egna drömerfarenheter och kunskaper formulerar han grunden för sin uppfattning om av vad drömmar egentligen är. Han menar att fokuset behöver flyttas från psykologin som inte har lyckats förklara drömfenomenet till en mer rationell, filosofiskt grundad analys med bidrag från många olika vetenskapsgrenar och kunskapsområden.

Dansa under diamanthimlen är delvis en omarbetning av den tidigare boken och mer inriktad mot drömmandet. Men grundtankar som att vakenhet och dröm är två parallella verkligheter är alltjämt bärande. Och att drömmen skapas av drömsinnet – ett ”sjätte sinne ”– som vi alla äger men inte utan vidare kan nå medvetet. ”Drömsinnet” är för övrigt ett begrepp som Boudin inför. Det fungerar tredimensionellt och oberoende av tiden. Man talar ofta om drömmar som ”bilder” men ”dröm är rum” enligt Boudin, alltså tredimensionella och något helt annat än tankar, ord och ”bilder” som är tvådimensionella och därmed ”platta” menar han.

Boudin har också en intressant poäng med att förnuftet saknar inflytande över drömsinnet vilket möjliggör den gränslösa kreativitet och magi som präglar våra drömmar. Och vi som arbetar med Ullmans metod vet också mer än väl att förnuftet är ett dåligt verktyg att analysera drömmens känslor med. Själv ser jag här en likhet med tanken att höger och vänster hjärnhalva har olika personligheter och att drömsinnet då skulle verka fritt verka i den högra halvan.

Boudins bok innehåller också många självbiografiska perspektiv som att växa upp i Högsbo i 50- och 60-talets Göteborg med en uppfinningsrik pappa och musikalisk mamma. Och om filosofistudierna, åren till sjöss, musiken, kärleken… och att leva med ett ”aktivt drömliv”! Boudin bjuder på många exempel av egna drömbeskrivningar liksom drömanalyser av Emanuel Swedenborg, Ingemar Bergman, Bob Dylan med flera.

En annan spännande iakttagelse är att Ove Boudin ser drömvärlden som matematisk! De flesta tänker nog att intuition och logik inte går ihop men så är inte fallet. Matematiken är fylld av intressanta öppningar som kan skapa större förståelse för drömvärldens oändliga dimension, som till exempel rationella tal, irrationella tal och imaginära tal. Men även musik och dröm har likheter i den rumsliga upplevelsen där tiden försvinner och förnuftet tappar sin betydelse!

 

Dansa under diamanthimlen borde läsas av alla som är intresserade av drömmar, intuition och fantasi. Jag blev glad och inspirerad över att finna en person som tänker själv utifrån sin egen inre skatt av drömmar.

Anders Omstedt

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *