Medlemsavgiften är 250 kr/år. Betalas in på pg 401 59 54 - 3. Texta namn, adress och telefonnummer, gärna e-mail adress också på talongen.

Vid frågor kontakta Julijana Nyhaga, kassör, tel 073 810 89 65, email julijana.nyhaga@aop.se

Vid Internationella transaktioner använd vårt IBAN (International Bank Account Number) -kontonummer SE26 9500 0099 6034 4015 9543, och ange vår banks namn i BIC-format: NDEASESS. BIC-koden (Bank Identifier Code) ersätter clearingnummer och banknamn.