Medlemsavgiften är 250 kr/år. Betalas in på pg 401 59 54 - 3.

I meddelanderutan skriv: M-avg, namn, e-post, telnr. Är du ny medlem eller flyttat så skicka din postadress till kassor@dromgruppsforum.se

Vid Internationella transaktioner använd vårt IBAN (International Bank Account Number) -kontonummer SE26 9500 0099 6034 4015 9543, och ange vår banks namn i BIC-format: NDEASESS. BIC-koden (Bank Identifier Code) ersätter clearingnummer och banknamn.