Litteratur och länkar

foto Mia Hasselberg
Ullman – Zimmerman:Använd dina drömmar (Originaltitel:Working with Dreams), Natur och Kultur 1981. – Förklarar lättförståeligt fenomenet drömmar och är även en introduktion till drömgruppsarbete.

Ullman – Limmer: Drömmen löser problem (Originaltitel: The Variety of Dream Experience). MånPocket 1990. Presenterar erfarenheter från olika drömgrupper ex.vis med collegestudenter, blivande mödrar, konstnärer.

Ullman: Att förstå drömmens språk (Originaltitel: Appreciating Dreams: A Group Approach). Natur och Kultur 1996. – Presenterar Montes samlade erfarenhet av drömgruppsarbete utifrån drömmens, drömmarens, gruppens och drömgruppsledarens synvinkel. Boken kan främst ses som en handbok för drömgruppsledaremen torde göra var och en nyfiken på drömgruppsarbete.

UllmanBild och symbol – källan till deras helande kraft

Kerstin Ljungh: Lär dig förstå dina drömmar. Bokförlaget Semic 2009. – Omarbetade och utökade nyutgåva av en introduktion till drömmar och drömförståelse. Ej kvar på förlaget. Restupplagor av Kerstin för 40 kr+ frakt.

Anders Omstedt: A Philosophical View of the Ocean and Humanity – Springer 2020 – book Review by William (Bill) Stimson

Anders OmstedtConnecting Analytical Thinking and Intuition – Springer 2016 – book review by Markku Siivola

Anders Omstedt: Att förstå drömmens språk och att förbättra vårt tänkande

William (Bill) StimsonDreams for Self-Discovery – Amazon.com 2018. Book review in Swedish and English by Anders Omstedt.

William (Bill) StimsonGlimpses From Beyond The Ego: Dreams, Zen, & Nature – Amazon.com 2020

Markku Siivola: Understanding Dreams – The Gateway to Dreams Without Dream Interpretation. Cosimo, Inc., New York 2011 – The practical approach to dreams including Montague Ullman’s Experiential Dream Group Process guide, drawing attention also to common features of dream consciousness and waking consciousness, philosophies of religions, arts, and sciences.

Janet Wahl: Discovering the Messages in Your Dreams with the Ullman Method

Matthew WalkerSömngåtan : den nya forskningen om sömn och drömmar
Boken presenterar hjärnforskningens senaste resultat om sömn och drömmar. Boken visar på betydelsen av REM och NREM dröm och ger starkt stöd för tidigare tankar från M. Ullman.

Shuyuan Wang: Shuyuan, the translator of Montague Ullman’s: ”Appreciating Dreams – a Group Approach” to Chinese, has published in 2016 her own book: ”Dreams, Awareness, and Transformation” about her many years’ experience as a dream group leader in Taiwan. See more details at the Psychological Publishing, Co., Ltd, in Chinese: go to https://www.psy.com.tw, then search the book’s ISBN number in the search field in this format: 9789861911489. After that click the book image on the page for still more details.

DREAM VIDEOS

Montague Ullman in 2005 @ Arianna Caroli
(copyright free 37 min. video)

Ingrid Blidberg: Catch the Dream – Fånga drömmen ib film och konsult 2008 – en 35 min. lång DVD-film om Montague Ullman

Deborah Hillman: Interview of Montague Ullman (find the video link here). In this 1:24 hour DVD Montague Ullman talks at length about his personal history and development and general principles of the dream group process & his view of dreams and his philosophy of life.

Jacquie Lewis: Explaining the Ullman Dreamwork Process

Bill Stimson: TEDx talk: What Dreams Know That We Need Today

Artiklar, presentationer, föreläsningar, översättningar osv. om drömmar & drömgrupper

Markku Siivola om DGF: hemsidans roll nu och i framtiden (publ. också som länk i Drömdialog 1/2013)

Markku Siivola: Powerpoint presentation i Drömgruppsforums 25-års jubileum: Hur utvecklar vi drömarbetet i framtiden? Anders Omstedt intervjuar.

[See also Ullman’s books and links in English at his own site]