Så startade Drömgruppsforum

Sommaren 1979 fick jag höra talas om en intressant amerikansk drömforskare, som utarbetat en speciell metod för arbete med drömmar i en liten grupp. De som träffat denne man - Monte Ullman - och varit med i hans grupp talade entusiastiskt om den upplevelsen och väckte en önskan hos alla att själv få pröva metoden.

Jag arbetade då som psykoterapeut på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö och fick möjlighet att bjuda in Monte till en av de två årliga fortbildningskurserna. I oktober 1980 kom han för första gången till Växjö och hade först en 3-dagars kurs för personal vid sjukhuset och sedan helgkursen för 150 deltagare från hela landet.

Dessa dagar skapade i mig och i många andra ett livslångt beroende av att arbeta med drömmar. Varje gång Monte var i Sverige, var han också i Växjö och arbetade med två och ibland tre grupper. Ryktet spreds till platser i närheten, varför han fick åka runt i Småland, Blekinge och Skåne. Vid samma tid inbjöds Monte till Norrland - Boden och Umeå. Även där blev intresset starkt för hans metod och där bildades ett nätverk av drömgrupper, som också hade kontakt med honom varje gång han var i Sverige. Monte hade tidigare bott och arbetat i Göteborg och även haft flera grupper i Stockholm. Nu blev således nord och syd insatta på hans Sverigekarta.

När Monte blev mer sparsam med sina besök i Sverige, började jag och även andra fundera över hur vi skulle kunna bevara metoden och föra den vidare själva. Vi diskuterade ofta dessa frågor vid Montes besök här. Hans önskan var att bygga så mycket som möjligt på personligt ansvar. Men ibland hände det att personer missbedömde svårighetsgraden i ledarskapet och startade grupper utan nödvändiga förkunskaper. Tanken på en förening, som kunde organisera utbildning och hänvisa intresserade drömmare till kompetenta ledare blev allt starkare.

Monte hade haft drömgrupper på många platser i landet och utbildat många ledare som i sin tur ledde grupper. Vi kände inte varandra, det var Monte som var den sammanbindande länken mellan oss. Han gjorde en förteckning över dem som han utbildat till ledare i metoden

Varje gång han var i Sverige fick jag nya namn på listan. När föreningstanken började ta form fanns där 35 namn. Från denna lista valde jag ut en arbetsgrupp på 5 personer som representerade olika delar av landet.

En oktober kväll 1988 samlades denna grupp för första gången. Vi blev så småningom 7 och vi hade många möten under 1989 för att fundera över målsättning, göra förslag till stadgar och utbildningsplan för den förening som gick under arbetsnamnet Drömfrämjandet. Först efter drygt ett år kände vi oss mogna att bjuda in de övriga på listan som grundar-medlemmar till ett förberedande möte.

Vid detta möte, den 27/1 1990, var 20 närvarande och vid nästa möte, den 24/8 1990, konstituerades föreningen och fick efter omröstning namnet Drömgruppsforum.

Under de första 10 åren har vi varit upptagna av att hitta former för aktiviteter, kurser och utbildning. Vi har varit måna om kvalitén i drömgruppsarbetet och i utbildningen av ledare utan att vara alltför skolmässiga. Vi har nu 20 medlemmar som bedömts kompetenta att lära ut metoden. Av föreningens 130 medlemmar är 50 utbildade drömgrupps ledare. Många håller på med utbildningen.

När vi startade Drömgruppsforum var den avsedd för ledare och blivande ledare. Vid årsmötet 1999 blev föreningen öppen för alla som delar vår målsättning. Det känns som att vi nu, efter en trevande start, går över i en mera expansiv fas.

Drömgruppsforums 10-års jubiléum, 2000

Kerstin Andersson