DRÖMDIALOG

DRÖMDIALOG är föreningens medlemstidning, där flera intressanta artiklar om drömmar och erfarenhet från drömgruppsarbete ingår. Den fortsätter att dela med sig av erfarenheter från drömmar och inre bilder inspirerade av Montague Ullmans nyhetsbrev ”Dream Appreciation Newsletter”. Alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till Drömdialog via föreningens ordförande.

DREAM DIALOGUE is Forum's member magazine, which includes several interesting articles about dreams and experiences from dream group work. It continues to share experiences from dreams and inner images inspired by Montague Ullman's "Dream Appreciation Newsletter". All members are welcome to submit contributions to Dream Dialogue through the Forum's chairman. 

Issues marked with asterisk (*) contain English articles.

 

Nr 1, 1994* Nr 2, 1994 Nr 1, 1995*
Nr 2, 1995* Nr 1, 1996 Nr 2, 1996* Nr 1, 1997 Nr 2, 1997
Nr 1, 1998* Nr 2, 1998 Nr 1, 1999 Nr 1, 2000*
Nr 3, 2000* Nr 1, 2001* Nr 2, 2001 Nr 1, 2002* Nr 2, 2002*
Nr 1, 2003 Nr 2, 2003* Nr 1, 2004 Nr 1, 2005 Nr 1, 2006
Nr 2, 2006 Nr 1, 2007* Nr 1, 2008 Nr 1, 2009* Nr 1, 2010
Nr 1, 2011 Nr 1, 2012 Nr 2, 2012 Nr 1, 2013 Nr 1, 2014
Nr 1, 2015 Nr 1, 2016 Nr 1, 2017 Nr 1, 2018 Nr 1, 2019*
Nr 1, 2020* Nr 1, 2021* Nr 1, 2022*