DRÖMGRUPPSFORUM

är en ideell rikstäckande förening vars syfte är att

- sprida kunskap om drömmar och deras betydelse
- bevara och utveckla Montague Ullmans metod för drömarbete i grupp
- verka för utbildning och fortbildning av drömgruppsledare
- förmedla föreläsare och drömgruppsledare


Styrelsen för DGF 2022

Marie Welin
Ordförande
072 222 38 32
marie@dromgruppsforum.se

Julijana Nyhaga
Kassör
073 810 89 65
kassor@dromgruppsforum.se

Tulla Danielsson
sekreterare
070-8220534
tulla@dromgruppsforum.se

Ingela Runefors
ingela.runefors@gmail.com

AnnKristin Andersson

Catarina Danielsson Fritz


Drömgruppsledare

Drömgruppslärare


Zoom-information


Drömgruppsforum bildades 1990 av svenska elever till Montague 'Monte' Ullman, amerikansk psykoanalytiker, psykiater och drömforskare. Tidigare chef för drömlaboratoriet vid Maimonides Medical Center, professor emeritus i klinisk psykiatri vid Albert Einstein College of Medicine. Under åren 1974 - 1976 undervisade han blivande psykoterapeuter i Göteborg om psykoanalytisk teori och metod och fick då tillfälle att utveckla sina idéer om hur drömmen skulle kunna förstås av drömmaren utan alltför stor påverkan från tolkare och experter. Hans första grundläggande bok i ämnet "Använd dina drömmar" från 1979 har fungerat som kurslitteratur i Sverige under alla år.

Under de följande 20 åren besökte Monte varje vår och höst Sverige för att träffa gamla grupper och introducera nya intresserade i drömgruppsarbetet. Tekniken finslipades och presenteras i hans bok "Att förstå drömmens språk" Natur och Kultur 1996. Monte hade ledarträning och föreläsning senast våren 2002 hos Drömgruppsforum i Stockholm.

(Se också: Kerstin Andersson: The Birth of Dream Group Forum)


Drömgruppsarbetet sker i mindre grupper som metodiskt utforskar en berättad dröm, för att hjälpa drömmaren att associera kring drömmens bilder. Drömgruppen är inte ämnad att vara någon terapigrupp. Arbetet med drömmar kan ändå ha läkande effekt eftersom drömmen fokuserar en betydelsefull, aktuell emotionell händelse.

Monte framhåller att drömmens språk är begripligt för alla, men att drömmens innebörd är unik och kan i grunden endast förstås av drömmaren själv.


Medlemsavgiften


Hemsidan www.dromgruppsforum.se innehåller bland annat information om kurser samt medlemsbladet Drömdialog. För hemsidan svarar Markku Siivola.

Besök även http://siivola.org/monte/ av Markku Siivola. Här finner man en utförlig Monte Ullman-biografi och framför allt en bibliografi över allt han publicerat. Alla uppsatser i Dream Appreciation kan hämtas härifrån.