Så startade Drömgruppsforum

Sommaren 1979 fick jag höra talas om en intressant amerikansk drömforskare, som utarbetat en speciell metod för arbete med drömmar i en liten grupp. De som träffat denne man - Monte Ullman - och varit med i hans grupp talade entusiastiskt om den upplevelsen och väckte en önskan hos alla att själv få pröva metoden.

Jag arbetade då som psykoterapeut på S:t Sigfrids sjukhus i Växjö och fick möjlighet att bjuda in Monte till en av de två årliga fortbildningskurserna. I oktober 1980 kom han för första gången till Växjö och hade först en 3-dagars kurs för personal vid sjukhuset och sedan helgkursen för 150 deltagare från hela landet.

Dessa dagar skapade i mig och i många andra ett livslångt beroende av att arbeta med drömmar. Varje gång Monte var i Sverige, var han också i Växjö och arbetade med två och ibland tre grupper. Ryktet spreds till platser i närheten, varför han fick åka runt i Småland, Blekinge och Skåne. Vid samma tid inbjöds Monte till Norrland - Boden och Umeå. Även där blev intresset starkt för hans metod och där bildades ett nätverk av drömgrupper, som också hade kontakt med honom varje gång han var i Sverige. Monte hade tidigare bott och arbetat i Göteborg och även haft flera grupper i Stockholm. Nu blev således nord och syd insatta på hans Sverigekarta.

När Monte blev mer sparsam med sina besök i Sverige, började jag och även andra fundera över hur vi skulle kunna bevara metoden och föra den vidare själva. Vi diskuterade ofta dessa frågor vid Montes besök här. Hans önskan var att bygga så mycket som möjligt på personligt ansvar. Men ibland hände det att personer missbedömde svårighetsgraden i ledarskapet och startade grupper utan nödvändiga förkunskaper. Tanken på en förening, som kunde organisera utbildning och hänvisa intresserade drömmare till kompetenta ledare blev allt starkare.

Monte hade haft drömgrupper på många platser i landet och utbildat många ledare som i sin tur ledde grupper. Vi kände inte varandra, det var Monte som var den sammanbindande länken mellan oss. Han gjorde en förteckning över dem som han utbildat till ledare i metoden

Varje gång han var i Sverige fick jag nya namn på listan. När föreningstanken började ta form fanns där 35 namn. Från denna lista valde jag ut en arbetsgrupp på 5 personer som representerade olika delar av landet.

En oktober kväll 1988 samlades denna grupp för första gången. Vi blev så småningom 7 och vi hade många möten under 1989 för att fundera över målsättning, göra förslag till stadgar och utbildningsplan för den förening som gick under arbetsnamnet Drömfrämjandet. Först efter drygt ett år kände vi oss mogna att bjuda in de övriga på listan som grundar-medlemmar till ett förberedande möte.

Vid detta möte, den 27/1 1990, var 20 närvarande och vid nästa möte, den 24/8 1990, konstituerades föreningen och fick efter omröstning namnet Drömgruppsforum.

Under de första 10 åren har vi varit upptagna av att hitta former för aktiviteter, kurser och utbildning. Vi har varit måna om kvalitén i drömgruppsarbetet och i utbildningen av ledare utan att vara alltför skolmässiga. Vi har nu 20 medlemmar som bedömts kompetenta att lära ut metoden. Av föreningens 130 medlemmar är 50 utbildade drömgrupps ledare. Många håller på med utbildningen.

När vi startade Drömgruppsforum var den avsedd för ledare och blivande ledare. Vid årsmötet 1999 blev föreningen öppen för alla som delar vår målsättning. Det känns som att vi nu, efter en trevande start, går över i en mera expansiv fas.

Drömgruppsforums 10-års jubiléum, 2000

Kerstin Andersson

Drömgruppsforums utveckling 2001 - 2021

Anders Omstedt och Elisabet Tärneberg

Drömgruppsforum (DGF) bildades som bekant 1990 och har firat flera jubileer efter det i Växjö 2000. I oktober 2011 träffades vi en helg på Lidingö för ett 20-årsjubileum och 2015 samlades vi på Ersta i Stockholm för vårt 25-årsjubileum. De två senaste tillfällena blev verkliga höjdpunkter för vår förening med ett rikt program av föreläsningar, drömgrupper och workshops att ta del av. Inspirerande och stimulerande för oss som mestadels arbetar i våra mindre drömgrupper. Inte minst viktigt vid större samlingar är möjligheten att få träffa nya drömvänner! Drömgruppsforum skulle firat sitt 30 åriga jubileum 2020. Tyvärr drabbades vi då av pandemin COVID-19. Firandet blev inställt och under 2020 och 2021 blev det svårt att träffas fysiskt. I stället utvecklades olika sätt att arbeta med drömmar på internet och föreningen använde plattformen Zoom. ”Det är bättre än att inte alls få träffas”, var nog det allmänna omdömet.

På vår hemsida beskriver Kerstin Andersson hur drömgruppsforum startades och utvecklades fram till 2000. Flera engagerade personer med stark koppling inom psykologi/terapi kom att utveckla föreningen inspirerade av Montague Ullman. Boken ”Att förstå drömmens språk” av Ullman kom ut i svensk översättning 1996 och blev vägledande för utbildningen av drömgruppsledare. Perioden 2001–2021 kan inte beskrivas som en expansiv fas. I stället har den varit en mognadsfas med fortsatt drygt 100 medlemmar. Föreningens arbete har knutits till vår, sommar och höstkurser, där cirka 20–30 deltagare tränats på olika nivåer. Folkhögskolan i Ljungskile blev länge en viktig mötesplats för våra sommarkurser. Dessa sommarveckor framstår nu i ett särskilt skimmer, för alla oss, för vi var många, som var med på den tiden. Eftersom vi fick färre deltagare till Ljungskile var det inte längre lönsamt för folkhögskolan att ta emot oss. Under 2015–16 försökte vi ordna sommarveckor på Billströmska folkhögskolan på Tjörn, men även här fick vi för få deltagare. Ett nytt koncept växte så småningom fram, vilket visade sig bli både enklare att arrangera och också billigare.  I Borgholms Folkets hus kunde vi ha våra drömgrupper och även ordna enklare måltider. Varje deltagare har själv fått ordna logi och måltider har kunnat intas på olika restauranger. En mycket lugn och charmig plats att vara på! För att få en god täckning i landet har vår och höstkursernas placering utökats till förutom Stockholm och Göteborg, även Växjö. Vår önskan var egentligen att även Umeå skulle få dessa helger, men för få anmälningar gjorde det för dyrt för föreningen. Regelbundet har också kurser genomförts på Wetterhus retreatgård.

Stort arbete har lagts ner på att utveckla en hemsida med information om aktiviteter och litteraturtips. Där finns också tillgång till nästan alla exemplar av föreningens medlemstidning Drömdialog, med artiklar skrivna av erfarna drömgruppsledare - en verklig guldgruva att gå tillbaka till! Genom Markku Siivolas försorg finns också länkar till ”Dream Appreciation Newsletter” där Ullman utvecklade många tankar om drömgruppsarbetet. Montague Ullman dog 91 år gammal den 7 juni 2008 och som tecken på hans kärlek till Sverige spreds delar av hans aska i Sverige. Om detta skriver Elisabeth Bratt-Neuberg i Drömdialog 2019 under titeln ”Memory of Monte”. Än finns det många medlemmar i DGF som deltagit i Ullmans drömgrupper, både i Sverige och i Amerika. DGF-medlemmar deltog också tidigare i de årliga konferenserna anordnade av IASD, International Association for the Study of Dreams. Kanske kan våra planer på att nu skapa engelska drömgrupper fylla något av vår önskan om att få kontakter ut i världen igen. Vår Facebooksida är också den en strävan i samma riktning. Erfarenheterna av Zoom har också utvecklat föreningens möjligheter till kontakt och drömarbete.

Varje kurshelg har erbjudit utbildning i arbetet med Ullmans drömgruppsmetod. Utbildningen av drömgruppsledare och handledare har setts över och utvecklats. Samtidigt har mycket hänt under de senaste 20 åren runt hjärn- och sömnforskning som stärkt tilltron till drömgruppsmetoden, men brist på nära kontakt med aktiv forskning har hindrat metoden från att komma in i skolan eller i den akademiska världen.

Till syvende och sist, så lever Ullmans intention och metod vidare i våra små drömgrupper, spridda över landet. Även om inte alla kan delta i kurshelgerna, så hålls föreningen samman också genom hemsidan med länken till vår Facebooksida. Vårt innehållsrika medlemsblad Drömdialog kommer i våra brevlådor en gång om året. Där kan vi dela erfarenheter med varandra och känna ”pulsen” i drömmarnas rika värld.