VART ÄR DU PÅ VÄG, DRÖMGRUPPSFORUMS HEMSIDA?

Begynnelsen

 Den första drömhemsidan var Montague Ullmans, Montes, som jag startade år 1999. Frön för den såddes redan 19 år tidigare i en dröm som Monte presenterade för drömgruppen i Norra Sverige. Jag har skildrat sagolika konsekvenser av den drömmen i The Tale of Two Telephone Poles (Dream Appreciation Newsletter, 2003, s. 4). Monte var först emot hela idén eftersom han var missinformerad om vad det skulle innebära, men efter några veckor hade han blivit entusiastisk för projektet. Det tog ett år att scanna och lägga i hans hemsida alla de dokument (många av dem redan bleknade, nästan oläsbara), som han ville ha på hemsidan.

Det var kring 2005 då jag byggde Drömgruppsforums (DGF) hemsida, cirka ett par år efter jag byggt finska Drömgruppsforums hemsida. DGF:s hemsida har numera två elektroniska kanaler med tidsenlig information; händelsekalendern och elektronisk form av Drömdialog. Alla medlemmar besöker dock inte så ofta DGF:s hemsida, att dom vore à jour med DGF:s utbud. Ytterligare kanaler behövs. Så vitt jag vet, har DGF inte tillsvidare anlitat sändlistor via e-post som ett sätt att sprida information till medlemmar. Social media med möjligheter för ömsesidig kommunikation, vid behov i realtid, har startats på Facebook. Också diskussionsarenan är ett mycket kvickt medium, se nedan.

Händelsekalendern

Innehåller mestadels av kurser och sammankomster arrangerade av DGF plus också några få externa evenemang. Jag har med avsikt bevarat de flesta gamla händelselänkar, eftersom de för sin del visualiserar DGF:s kronologiska profil och hjälper att återupptäcka fina men redan bortglömda idéer och kontakter.

Social media

En av de uppgifter, som DGF:s hemsida kan stödja, är att öka medvetenheten om drömmar och DGF, särskilt bland unga men också i den engelskspråkiga världen.

Facebook, FB, har numera praktiskt taget monopol bland talrika sociala medier - både i gott och ont. Om vi utnyttjar dess styrka förnuftigt, den är ett utmärkt kommunikationsverktyg. Den har stor potential för att underlätta hela kommunikationsspektrum med annonser, diskussioner etc. mellan DGF:s medlemmar, icke-medlemmar och DGF:s styrelse, men endast en bråkdel, som är intresserade av DGF, några av dem DGF:s medlemmar, har anslutit sig till FB, och särskilt till Drömgruppsforums FB-grupp (just nu 23 medlemmar, finskt respektive Forum 93). Det är förståeligt pga den välkända kritik som riktats mot FB angående dess upprepade överskridningar av den privata sfären och ökande kommersialisering. Trots detta kommer FB att ha en ökande roll som ett första steg mot DGF, och också inom DGF särskilt bland yngre generationer; som är kunniga med social media.

Diskussionsarenan - en signifikant potential

Medlemsbladet Drömdialog är seriös men inte så kvick media än blixtsnabb men mer ytlig Facebook, som tyvärr kan utnyttjas bara av FB-medlemmar. Båda typer av kanaler behövs. Emellan dessa två ytterligheter jag har byggt upp en elektronisk diskussionsarena (kallas också anslagstavla eller Bulletin Board System; BBS). På denna arena vem som helst kan läsa inlägg också som gäst utan att registrera sig. Inlägg kräver dock engångsregistrering för att förebygga spam.

Arenan är lämplig för mer genomtänkta, längre dialoger än FB (som saknar djupet) och Drömdialog (som saknar interaktivitet), men kommer den att tas i bruk i någon större skala, det vet ingen än. Den kommer att behöva i början ansenlig stöd i form av fortlöpande hänvisningar till den bland DGF:s officiella meddelanden. Också personliga inlägg och uppmuntran från styrelsen behövs. Utan dem kommer diskussionsarenan troligen inte tas i bruk i någon anmärkningsvärd grad. Ju mer den utnyttjas, vid sidan av diskussioner också genom att begagna dess omröstningsoption, desto bättre och lättare kan också styrelsen känna pulsen på om till vilken riktning skulle DGF styras på längre sikt.

Arenans kategorier

Annonser för drömgrupper - Arenan var ursprungligen avsedd att fungera som förmedlingsarena, där erbjudande av och sökande för drömgrupper kan finna varandra över hela Sverige, eftersom drömgruppsledarlistan på hemsidan (finns under Presentation av Föreningen) är en lista över godkända ledare, men man kan inte se i den vilka av ledarna är aktiva, således denna lista kan fylla bara mycket bristfälligt sin viktiga drömgruppsförmedlingsfunktion, som är en av de väsentligaste levnadsvillkoren för DGF på längre sikt.

Specialfrågor kring drömgruppsprocessen - Den är den vitala kärnan, juvelen på kronan, Montes gåva till oss, på vilken all övrig drömgruppsaktivitet grundar sig. Jag tror att praktisk taget varenda deltagare har undrat över många detaljer i processen, såsom vad är det rätta tillvägagångssättet, var finns gränslinjen mellan den ursprungliga Ullman-processen och dess modifikationer (man har nyligen undrat med lite upphetsade undertoner över detta evighetsämne också inom IASD:s styrelse). Kan jag modifiera processen ens ett dugg så att jag kunde känna att den kunde motsvara lite bättre just mitt personliga sätt att arbeta? Var har jag kanske gjort fel eller bara en avvikelse i processen? Vad överhuvudtaget är nyansskillnaden mellan fel och avvikelse? Hur ska jag bete mig, om under processens fas x inträffar incident y? Vilka tillvägagångssätt har jag upplevt som särskilt effektiva? Vad har andra upplevt som effektivast/svårast fas/detalj i processen? Och så vidare... Läroböcker i processen (Montes bok "Att förstå drömmens språk" (numera antikvariatsvara?), på engelska "Appreciating Dreams - A Group Approach" och min bok "Understanding Dreams Without Interpretation") kan inte besvara alla de talrika frågor processen framkallar. Det uppstår alltid situationer var det inte finns några färdiga svar. -- Dessa frågor tar aldrig slut, men om man inte frågar, stagnation börjar smyga in. Pågående erfarenhetsutbyte är till nytta för alla.

Allmän diskussion - Arenan kan utnyttjas också som en mycket mer extensiv informationstavla för vad som helst från djuplodande filosofier om drömmarnas natur till annonsering av många typer av evenemang, som kompletterar DGF:s nuvarande händelsekalender, och möjliggör fortsatt diskussion efter inspirerande ut- och fortbildningsdagar varifrån deltagarna har rest tillbaka till sina hemort huvudet full av idéer, men utan möjligheter att fortsätta att vädra dem genast med andra innan idéerna börjar tyna bort. En sådan mer seriös, uppriktig dialog kan på längre sikt locka nya fina resurser till DGF. Eftersom nya grupper med erforderliga sekretessnivåer kan skapas, t.ex. för styrelsens inre bruk, kan Arenan fungera som mycket bättre organiserat diskussionsunderlag än individuella e-mails fram och tillbaka spridda härs och tvärs, begravda under alla andra e-mails hos varje deltagare. I stället för detta kan helheten av diskussionstrådar ses i en enda blick.

DGF:s hemsidsinnehåll består mestadels av den officiella fasaden. Livet bakom fasaden är inte särskilt synligt. Därmed saknas också aktiv idéodling i form av dialoger som kan vara hela tiden inom räckhåll för alla. Medlemsbladet Drömdialog i pappersform, bestående av självständiga artiklar och officiella meddelanden, utkommer högst bara ett par gånger om året, som gör den olämplig för ett sådant aktivt informationsutbyte. Elektronisk Drömdialog behöver inte vara en exakt kopia av den, utan möjliggör hur djupgående och långa artiklar som helst, och eventuella uppföljande utvidgningar och debatter kan genomföras omedelbart på diskussionsarenan.

Språkfrågan

På grund av språket är DGF praktiskt taget isolerad från den övriga världen utanför Sveriges gränser. Det betyder färre internationella kontakter, som dock på länge sikt vore önskvärda. DGF saknas den engelskspråkiga avdelningen med t.ex. översättningar, originalartiklar, presentationer, föreläsningar, som DGF:s medlemmar har hållit under åren. (Ett mycket kort exempel om Finlands Drömgruppsforums engelska sektor med en kort Forumhistorik finns på www.siivola.org/surf/english). Såvitt jag vet, finns endast Kerstin Anderssons The Birth of Dream Group ForumThe Ullman Legacy. Det vore önskvärt att utvidga internationell kommunikation också på International Ullman Dream Group Forum på Facebook.

Litteratur

På nuvarande Litteratur-avdelning finns nu bara några bok- och videolänkar. Den kunde utvidgas till en mer omfattande litteratursida där man kan finna olika typer av artiklar, korta och långa, såsom pro gradu-avhandlingar eller lärdomsprovarbeten eller vilka som helst drömartiklar som ryms i DGF:s ideologiska ramar. Elektronisk Drömdialog kan anknytas också till den via mångfald av länkar.

Galleri

Det finns bara några få fotografier på DGF:s galleri. En omfattande samling av utvalda foton genom åren, eventuellt med förklarande texter, kunde ge en intressant synvinkel till DGF:s historik.

 

På längre sikt

Besöksantalet på DGF:s hemsida har i genomsnitt varit cirka 100 per månad. Från och med år 2011 har den minskat till bara cirka 50 per månad. Toppen 228 besök på en månad nåddes i juni 2008, omedelbart efter Montes bortgång.

På grund av sin enkelhet är DGF:s hemsida lätt redigerbar, kopierbar och flyttbar, och är inte beroende på något särskilt program eller leverantör. Den är inte dyr, och lätt att upprätthålla med sin elementära struktur. Primärt är dock alltid innehållet. Innehållsmässigt behövs mer uppfriskande debatt, som förverkligas lättast på diskussionsarenan.

Hemsidan har stor, men hittills outnyttjad potential. Att befria den kräver resurser, inte så mycket ekonomiska, men desto mer målmedveten, gemensam vilja och ideologiskt ställningstagande om hur mycket och till vilken riktning DGF skulle förändras.

På längre sikt är dessa ödesfrågor eftersom utnyttjande av Internet kommer att ha en tilltagande roll. Såsom herr Johan Ekeblad redan år 1652 yttrade: "En eftertänksam lagstiftare måste ändra sina Stadgar, när rikets välgång sådant fordrar."

 

Markku Siivola
(referens till denna artikel i Drömdialog 1/2013, s. 10)