DRÖMGRUPPSFORUMS DRÖMHELG I STOCKHOLM 10-11 MARS 2007

 OBS NY LOKAL!

 

Välkommen till en givande drömhelg i Stockholm.

Även icke medlemmar är varmt välkomna.

 

Vi erbjuder deltagande  i  olika grupper beroende på tidigare erfarenhet:

1. Introduktionsgrupp

2. Drömgrupp för något erfarna         

3. Ledarträning. Som förberedelse läs; Montague Ullman: Att förstå drömmens språk       

4. Självständig grupp utan ledare. Endast för utbildade.

 

Pris: 750 kr för medlemmar; 850 kr för icke medlemmar ( grupperna 1, 2 och 3 )

         300 kr för grupp 4

 

Program

Lördagen

09.00-09.30  Samling med kaffe

09.30-12.45  Drömgruppsarbete

12.45-14.15     Lunchpaus – lunchen intages enligt tycke och smak på något närbeläget matställe.

14.15-16.30     Drömgruppsarbete

16.30-17.00     Kaffe

17.00-  Föreningens årsmöte

Söndagen

09.00-12.00     Drömgruppsarbete med kaffepaus

12.00-13.00  Baguette-lunch till självkostnadspris

13.00-15.30     Drömgruppsarbete

15.30-16.00  Avslutning

 

Lokal: S:t Lukas mottagning, Långholmsgatan 27 (intill Apoteket, T-bana Hornstull)

 

Förslag på logi:   

Vandrarhem  Zinkensdamm tel.08-616 81 00

Långholmen tel.08-720 85 00

af Chapman tel.08-463 22 66

 

Upplysningar: Kerstin Andersson tel.0470-71 12 58 eller kerstin.ljungh@spray.se

Bindande anmälan senast 19 februari 2007 till: Kerstin Andersson, Lyckestigen 7, 35245 VÄXJÖ

Kursavgiften insättes samtidigt med anmälan på postgiro 401 59 54 – 3  Drömgruppsforum c/o Monica Hjorth.

    Glöm inte skriva ditt namn, speciellt om du betalar via Internet.

Besked om deltagande ges kring 25 februari 2006

 

OBS! Höstens drömhelg i Stockholm äger rum 19-21 oktober 2007 (obs. 3 dagar)

 

Klipp här:

 

Jag anmäler mig och inbetalar samtidigt kursavgiften. Önskar deltaga i grupp nummer :........

                                                        

Namn:________________________________

 

Adress:__________________________________

 

Tel.______________      E-mail:___________________________________