Vår drömgrupp i Österbotten firar

20-årjubileum 16-18 maj 2014

i Karleby med

ett seminarium i drömgruppsarbete

”Att förstå sina drömmar”

 

Drömmarna talar sitt eget språk, ett symbolspråk, som vi måste lära oss att tolka

för att kunna dra nytta av våra drömmar.

 

En av världens ledande drömforskare, psykoanalytikern Montague Ullman,

har utarbetat den metod som tillämpas under seminariet.

 

Drömgruppsarbetet sker i mindre grupper, under professionell ledning.

Drömgruppen är inte ämnad att vara en terapigrupp.

Arbetet med drömmar kan ändå ha en läkande effekt.

 

Kerstin Andersson, utbildare och drömgruppsledare, Drömgruppsforum i Sverige, psykoterapeut

 

Virva Nyback, präst och psykoterapeut

 

Ullman framhåller att drömmens språk är begripligt för alla, men att drömmens innebörd är unik

och kan i grunden endast förstås av drömmaren själv.

 

Litteratur: Ullman: Att förstå drömmens språk, Natur och Kultur 1996

 

Anmälning senast den 30.4.2014 till Margareta Renlund,   

email margareta.renlund@kpnet.com tel. 040 576 0325

bankkonto: FI46 5162 0040 0701 15, deltagar avgift 50 euro