ANVÄND DINA DRÖMMAR TILL FÖRDJUPAD SJÄLVKÄNNEDOM

17-20 februari (torsd 13.00 - sönd 14.00)
Retreat med drömgruppsarbete på Wettershus Retreatgård (Monte Ullmans metod).
Alice Sandblom, Trollhättan och Lena Bodil Eklöf, Gränna.
Avgift 2 450 kr
Anmälan: info@wettershus.se (ange namn, adress och telefonnummer)