Drömgruppsforum inbjuder medlemmar och nybörjare till drömarbete i grupp enligt Montague Ullmans metod

Drömhelg i Göteborg 13-14 mars

GPI, Göteborgs Psykoterapi Institut, Vasagatan 16, Göteborg

PROGRAM

Lördag 13 mars

0900             Samling med kaffe

0930 – 1245 Drömgruppsarbete Lunchpaus. Kaféer och restauranger finns i närheten

1430 – 1630 Drömgruppsarbete

Kaffe

1700             Årsmöte. Drömgruppsforums medlemmar

 

Söndag 14 mars

0900 – 1200 Drömgruppsarbete med kaffepaus

Lättlunch. Ingår i arrangemanget.

1300 – 1530 Drömgruppsarbete

1530 – 1600 Gemensam avslutning alla grupper

 

Drömgruppsforum fyller 20 år 2010. Vi firar med sänkta avgifter.

 

Drömgrupper för jubileumspriser

1. Nybörjare

2. Erfarna

3. Ledarträning – lång erfarenhet

4. Utbildade ledare – självständig grupp

 

avgift

500:-

500:-

500:- --

 

för medlemmar

400:-

400:-

400:-

200:-

 

Ring gärna vår utbildningsledare Kerstin Andersson 0470 711 258 om du vill veta mer.

Anmäl dig senast 15 februari till kerstin.andersson1@swipnet.se eller per brev, Kerstin Andersson, Lyckestigen 7, 352 45 Växjö.
Skriv drömgrupp samt namn, adress, telefon och e-post Eller per telefon 0470 711 258

Betala avgiften senast 26 februari till pg 401 59 54–3 Drömgruppsforum.
Kom ihåg att skriva namn så vi vet vem som är avsändare.

Vi betalar tillbaka avgiften vid sjukdom.

Under drömhelgen når du oss på 0730 641 258 Kerstin Andersson och 076 211 57 66 Gunnar Sundström.

Välkomna! Vi hoppas på stor uppslutning

http://www.dromgruppsforum.org.se/ januari 2010