Att förstå drömmens språk

 

Helgkurs med drömarbete i grupp enligt Montague Ullmans metod.

 

Fredag 11 september-söndag 13 september 2009 på

Kjesäters Folkhögskola nära Vingåker utanför Katrineholm.

Arrangör Föreningen Pedagogiskt Forum

 

Kursavgift inklusive kost och logi. Stora bekväma rum. Toalett och dusch i korridor, delat rum 2.400, enkelrum 2.600

 

Anmälan:  senast 15 juli till 

Kerstin Wanngård 08-94 20 92, kerstin@wanngard.se

Eva Ogden 08 754 19 85

Utförligare information skickas ut efter anmälan.