DRÖMGRUPPSFORUMS DRÖMHELG I STOCKHOLM  19 –20-21 OKTOBER 2007.

               

Välkommen till en givande drömhelg i Stockholm.

Även icke medlemmar är varmt välkomna.

 

Vi erbjuder deltagande  i  olika grupper beroende på tidigare erfarenheter enligt följande:

1. Introduktionsgrupp

2. Drömgrupp för något erfarna         

3. Ledarträning (förberedelse: läs Montague Ullman: Att förstå drömmens språk)  Minst 5 deltagare.

4. Självständig grupp utan ledare. Endast för  diplomerade.

 

Pris: 1.200 kr för medlemmar; 1.300 kr för icke medlemmar ( grupperna 1, 2 och 3 )

        400 kr (grupp 4)

 

Program:

Fredagen

18.00 -l8.30  Samling med te och fralla.

18.30-21.00  Drömgruppsarbete.

Lördagen

09.00-12.45  Drömgruppsarbete med kaffepaus

12.45-14.15     Lunchpaus – lunchen intages enligt tycke och smak på något närbeläget matställe.

14.15-17.15  Drömgruppsarbete

17.30-20.00  Vi äter en enkel gemensam sallad, umgås och utbyter erfarenheter. Självkostnadspris.

Söndagen

09.00-12.00     Drömgruppsarbete med kaffepaus

12.00-13.00  Baguette-lunch

13.00-15.30     Drömgruppsarbete

15.30-16.00  Avslutning

 

Lokal: S:t Lukas mottagning, Långholmsgatan 27 (intill Apoteket, T-bana Hornstull )

 

Förslag på logi  Vandrarhem  Zinkensdamm tel.08-616 81 00

                           Långholmen tel.08-720 85 00

                           af Chapman tel.08-463 22 66

 

Upplysningar: Kerstin Andersson tel.0470-71 12 58 eller kerstin.ljungh@spray.se

Bindande anmälan senast 1 oktober 2007 till: Kerstin Andersson, Lyckestigen 7, 35245 VÄXJÖ

Kursavgiften insättes samtidigt med anmälan på postgiro 401 59 54 – 3  Drömgruppsforum

c/o Elisabeth Lindström. Glöm inte skriva ditt namn.

Besked om deltagande ges kring 7 oktober.

 

OBS!  Vårens drömhelg i Stockholm äger rum 10-11 mars 2008.

 

Talong

Jag anmäler mig och inbetalar samtidigt kursavgiften. Önskar deltaga i grupp nummer :........

                                                        

Namn:________________________________

 

Adress:__________________________________

 

Tel.______________      E-mail:___________________________________