DRÖMGRUPPSFORUMS DRÖMHELG I STOCKHOLM 14-15 OKTOBER 2006

 

Välkommen till en givande drömhelg i Stockholm.

Även icke medlemmar är varmt välkomna.

 

Vi erbjuder deltagande i olika grupper beroende på tidigare erfarenheter enligt följande:

1. Introduktionsgrupp

2. Drömgrupp för något erfarna

3. Ledarträning*                      

4. Självständig grupp utan ledare. Endast för utbildade.

.

*Kontakta Kerstin Andersson (se nedan) om du ämnar deltaga i ledarträningsgrupp

för placering i lämplig grupp.

Förbered dig genom att läsa Montague Ullman: Att förstå drömmens språk.

 

Pris: 500 kr för medlemmar; 600 kr för icke medlemmar ( grupperna 1, 2 och 3 )

         250 kr (grupp 4)

 

Program

Lördagen

09.00-09.30  Samling med kaffe

09.30-12.00  Drömgruppsarbete

12.00-14.00 Gemensam lättlunch till självkostnadspris 60 kr inkl. kaffe

14.00-17.00  Drömgruppsarbete

 

Söndagen

09.00-12.30 Drömgruppsarbete med kaffepaus

12.30-13.00 Avslutning

 

Lokal: Finska Kyrkan Slottsbacken 2B Stockholm

 

Var och en ordnar själv sitt logi.

Förslag: Vandrarhem  Zinkensdamm tel.08-616 81 00

                                    Långholmen tel.08-720 85 00

                                    af Chapman tel.08-463 22 66

 

Upplysningar: Kerstin Andersson tel.0470-71 12 58 och Ann Malmquist tel.044-226023

 

Bindande anmälan senast 25 september 2006 till:

Ann Malmquist Vårvägen 7,  29194 Kristianstad

eller e-mail: annmalmquist@swipnet.se

 

Kursavgiften insättes samtidigt med anmälan på postgiro 401 59 54 – 3  Drömgruppsforum

c/o Monica Hjorth. Glöm inte skriva ditt namn, speciellt om du betalar via Internet.

Besked om deltagande ges kring 29 september 2006

 

OBS! Vårens drömhelg i Stockholm äger rum 10-11 mars 2007

 

 

Jag anmäler mig till grupp nummer:

                                                        

Namn:________________________________

 

Adress:__________________________________

 

Tel.______________      E-mail:___________________________________