DRÖMGRUPPSFORUMS DRÖMHELG I STOCKHOLM 11-12 MARS 2006

I SAMBAND MED ÅRSMÖTET

 

 

Vi erbjuder drömgrupper till samma låga pris som i höstas 500 kr.

1. Introduktionsgrupp

2. Drömgrupp för något erfarna

3. Ledarträning*                      

4. Självständig grupp utan ledare. Endast för utbildade 250 kr.

 

*kontakta Kerstin Andersson (se nedan) om Du ämnar deltaga i ledarträningsgrupp för diskussion

om placering i lämplig grupp

 

Program

Lördagen

09.00-09.30 Samling med kaffe

09.30-12.00 Drömgruppsarbete

12.00-13.30 Gemensam lättlunch till självkostnadspris 60 kr inkl .kaffe

13.30-15.30 Om Barn och Drömmar föreläser Brittmari Fellke, Helena Egerlid och Jens Fellke

15.30-16.00 Kaffe

16.00-       Årsmöte

 

Söndagen

09.00-12.30 Drömgruppsarbete med kaffepaus

12.30-13.00 Avslutning

Lokal: Finska Kyrkan Slottsbacken 2B Stockholm

 

Var och en ordnar själv sitt logi.

Förslag: Vandrarhem  Zinkensdamm tel.08-616 81 00

                                    Långholmen tel.08-720 85 00

                                    af Chapman tel.08-463 22 66

 

Tipsa gärna nya drömmare! Även icke medlemmar välkomna.

 

Upplysningar: Kerstin Andersson tel.0470-71 12 58 och Ann Malmquist tel.044-226023

Bindande anmälan senast 20 februari 2006 till: Ann Malmquist Vårvägen 7, 

29194 Kristianstad

eller e-mail: annmalmquist@swipnet.se

Kursavgiften insättes samtidigt med anmälan på postgiro 401 59 54 – 3  Drömgruppsforum

c/o Monica Hjorth. Glöm inte skriva ditt namn, speciellt om du betalar via Internet.

Besked om deltagande ges kring 28 februari 2006

 

OBS! Höstens drömhelg i Stockholm äger rum 14-15 oktober 2006

 

Jag anmäler mig till grupp nummer:

                                                        

Namn:________________________________

 

Adress:__________________________________

 

Tel.______________      E-mail:___________________________________